De LPG (Lokale Pastorale Groep) ondersteunt de werking binnen de geloofsgemeenschappen.

Ze nemen een aantal praktische taken op zich in catechese, verkondiging en diaconie.
Maandelijks komen ze samen om na te denken over geloofsgemeenschapvormende en plaatselijke items.
Verder helpen zij mee aan de dagelijkse uitbouw van de geloofsgemeenschap.

Voor West is er één Lokale Pastorale Groep met medewerkers vanuit de verschillende kerkplekken.

De leden zijn: de pastoor E.H. Robbrecht De Latte, diaken Jacques van Daele,  Freddy Van Hese, Christiane Vercauteren,Agnes Bogaerts, Maria De Kimpe, Gino Ruys, Lieve Van Bellegem, Martina Vercauteren, Herman Van Caekenberghe, Ivens Karin, Vervondel Theo, Norbert De Boom,Karin Aps, Gerda Van Damme, Marie-Rose Buslot, Rita Verdickt.