Tot leven genezen

De ziekenzalving is allereerst bedoeld voor hen die ziek zijn. Te lang hebben wij ze beschouwd als het middel bij uitstek om de dood in te luiden. De zieke vraagt echter om bescherming, bemoediging en troost. Daarom mag de ziekenzalving niet uitgesteld worden tot de laatste ogenblikken van het leven. Het is in de regel geen sacrament van stervenden. Zij kan ook herhaald worden, bijvoorbeeld wanneer een zieke na de eerste zalving weer beter is geworden. Het is goed dat de naaste familie, de vrienden en wie er voor de zieke zorgt, bij het sacrament aanwezig zijn. Hun vertrouwde gezichten, hun rustig gebed en nabijheid maken de bekommernis van God duidelijk. En zo gebeurt de ziekenzalving ook zichtbaar te midden van de gelovige gemeenschap. Het is best als de zieke zelf om de ziekenzalving vraagt. Deze vraag kan tijdig aan de pastoor gericht worden. 

Op de nationale ziekendag in september wordt in de wijkkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gehouden. Wie daaraan wenst deel te nemen, contacteert de pastoor of iemand van de werkgroep Buurtzorg.