Welzijnszorg

Jaarlijks tijdens de advent is er aandacht voor het werk van Welzijnszorg. De derde zondag van de advent is de omhaling in de kerk voor Welzijnszorg. 
Zie www.welzijnszorg.be


Broederlijk Delen 

Jaarlijks tijdens de 40-dagentijd is er aandacht voor de actie van Broederlijk Delen.
Tijdens de 40-dagentijd is er het solidariteitsontbijt in de parochiezaal. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen.
Zie www.broederlijkdelen.be


Nood aan...

Mensen met noden kunnen contact opnemen met de pastoor.

 

 

 

De werkgroep GLOKAAL

  

De werkgroep “GLOKAAL” van de parochie Sint-Niklaas West stelt zich voor:

 De naam “GLOKAAL”:

 

Glokaal is de naam van de werkgroep van onze parochiegemeenschap die de verbondenheid vanonze parochie met de wereldgemeenschap wil levendig houden.

 “Glokaal” is de nieuwe naam die ontstaan is uit het verbinden van “globalisering” met “lokaal” (handelen). Die naam zegt waarvoor de werkgroep wil staan: meewerken aan een rechtvaardige globalisering, vertrekkend vanuit de lokale of plaatselijke gemeenschap. “Denk globaal, handel lokaal” is  de centrale boodschap. Die nieuwe naam klinkt moderner dan de vroegere naam “Missie en ontwikkeling”. Toch is er een grote verwantschap.

 

De werkgroep heeft, zoals elke organisatie vandaag, een missie. Ze wil werken aan wereldwijde ontwikkeling en eerlijke globalisering. Niet enkel hogere machten hebben een verantwoordelijkheid. Wijzelf kunnen een kiezel verrollen om met velen uiteindelijk een stroombedding te verleggen. Een andere wereld is mogelijk. Kleine tekenen ervan wil de werkgroep nu al zichtbaar maken in de directe omgeving.

Een meer rechtvaardige, democratische, interculturele, duurzame en vredevolle wereld is het inspirerend visioen achter dit streven. De krachtlijn is: kracht geven aan de krachten terplaatse.

 

Hoe werkt GLOKAAL?

Hoe wil de werkgroep er aan werken?  Zoals een stoel vier poten heeft, zo heeft de werkgroep ook vier pijlers waarop de werking is “gestoeld”: sensibilisering, solidariteit, (politieke) actie en christelijke spiritualiteit.

 

Wat doet GLOKAAL concreet?

Als werkgroep van de parochie Sint-Niklaas West organiseert of coördineert zij volgende initiatieven voor de vier kerkplekken en dit in gezamenlijk overleg:

 

- Ze verzorgt de liturgische themavieringen voor Missiezondag en de 4° zondag van de Vasten.

- Ze organiseert op de vier kerkplekken de acties van Broederlijk Delen in de periode voor Pasen.

- Ze ondersteunt solidariteitsacties voor de meest kwetsbaren in ons land en in de wereld. In die zin is de werkgroep ook bondgenoot in de sfeer van welzijnszorg, buurtzorg, vierde wereldacties en vluchtelingenopvang.

 

 -  Ze houdt de verbondenheid levendig met onze missionarissen en ontwikkelingshelpers in derde wereldlanden.

 

Lijst leden van de werkgroep Glokaal:

 

Agnes Bogaerts, Guy Billiet, Maria De Kimpe, Lieve Van Bellegem, Karin Aps (verslaggever), Maria-Rose Buslot, Marc Maes, Robert Lyssens, Theo Vervondel (coördinator).

 

Theo Vervondel