Choose any Font Awesome icon and use it to easily customize the main navigation items, the titles of the modules, the button elements or the text inside the articles or custom type HTML Joomla! modules!

How to add icons to the main navigation items

Choose any icon from Font Awesome and insert the name of the icon into the LINK CSS STYLE field in the LINK TYPE tab of the menu item. If you do not want to use any icon for the main navigation item, then simply leave this field blank:

FavThemes tutorial for the main navigation icons

How to customize the icons inside the main navigation using the template's settings

Customize the color and font size of the icons for the main navigation by using the SETTINGS tab from the template's settings:

FavThemes tutorial for the main navigation icons customization in the template settings

Belsele

Info zaal

 

Parochiecentrum Belsele

Hof van Belsele 2

9111  BELSELE

 

 

 

Reservaties en zaalbesprekingen kunnen gebeuren bij Wim Knapen in het besprekingslokaaltje, Hof van Belsele 6, 9111 Belsele en dit alleen op woensdag van 18 tot 19 u.  U kunt ook telefoneren op het nummer 0472 43 68 45 alleen op woensdag van 18 tot 19 u. . Reserveren kan ook op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Om te kijken wanneer de A-zaal, B-zaal of het Heem vrij zijn kunt u de kalender bekijken op deze website.

Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.

Onderverdeling:

Kalender Belsele

Onze excuses maar momenteel is de kalender niet beschikbaar.

 

Hieronder vindt u de kalender van de Parochiezaal van Belsele

De reservering van de A-Zaal wordt weer gegeven met een rode kleur

De reservering van de B-Zaal wordt weer gegeven met een blauwe kleur

De reservering van de keuken wordt weer gegeven met een paarse kleur

De reservering van het heem wordt weer gegeven met een groene kleur

 

Reglement en Algemene Voorwaarden

In aanvulling op wat voorafgaat is volgend reglement van toepassing.

1. Reservaties

Zaal of heem staan pas ter beschikking na reservering vooraf bij het bestuur.

 

Reservaties en zaalbesprekingen zijn mogelijk in het besprekingslokaaltje,
Hof van Belsele 6, 9111 Belsele en dit alleen op woensdag van 18 tot 19 uur.
U kunt ook telefoneren op het nummer 0472 43 68 45 alleen op woensdag van 18 tot 19 uur.
Reserveren kan ook op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. .

 

Om te kijken wanneer de A-zaal, B-zaal of het Heem vrij zijn kunt u de kalender bekijken op www.sintniklaaswest.be.
Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


Bij reservering wordt een waarborg betaald van 500,00 EUR voor de zaal en 15,00 EUR

voor het heem. Bij opzeg van de zaal door de gebruiker minder dan 1 maand voor de

gereserveerde datum wordt 100,00 EUR annulatiekosten aangerekend.

Bij reservering wordt een reserveringsformulier ingevuld en ontvangt de gebruiker een

bewijs van betaling van het voorschot van de zaalverantwoordelijke. In afspraak met de

zaalverantwoordelijke kan de waarborg ook overgeschreven worden op rekening BE89

8002 1351 7185 van de vzw Katholieke Maatschappelijke werken, Hof van Belsele 2C,  9111 Belsele.2. Beschikbaarheid van de zaal

De gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de zaal pas vanaf 16 uur kan

gebruikt worden indien er op diezelfde dag een rouwmaaltijd wordt gehouden in de zaal.3. Toestand en reiniging van de lokalen

De gebruikers moeten altijd vooraf de toestand van de gebouwen nagaan. Bij mogelijke

gebreken dienen zij onmiddellijk het bestuur te verwittigen. De gebruikers dienen de

lokalen na gebruik proper en ordentelijk achter te laten. In principe zorgen de gebruikers

zelf voor de schoonmaak. Indien zij dit niet zelf doen, dienen zij vooraf met het bestuur

contact op te nemen voor akkoord. De kosten van de reiniging worden in dat geval aan

de gebruiker aangerekend. Elke toegebrachte schade aan het gebouw of zijn inhoud zal

aan de verbruiker worden aangerekend.4. Verlichting en verwarming/ sluiting van de lokalen

De gebruikers moeten erop toezien dat na elk gebruik alle lichten gedoofd zijn en dat de

thermostaat van de verwarming is teruggedraaid. Tevens zullen zij de deuren en ramen

van alle gebruikte lokalen afsluiten. Alle kosten door nalatigheid op deze punten zullen

aan de gebruikers aangerekend worden.

 


5. Gebruik van de zaal

De gebruiker zal de gehuurde ruimte beheren als een goede huisvader. Lawaaihinder

voor buren en omwonenden is verboden. De gebruikers dienen zich te houden aan de

voorschriften over het respecteren van de nachtrust. Het gebruik van geluidsbronnen

moet bij reservering gemeld worden en is alleen toegestaan volgens de bepalingen van

de “bijkomende overeenkomst bij het gebruik van geluidsbronnen” die de gebruiker

vooraf moet tekenen voor akkoord. Versieringen mogen alleen aangebracht worden op

de plaatsen en wijze aangeduid door het bestuur. De Billijke Vergoeding werd vooraf

door de zaaluitbater globaal betaald. Alle eventuele andere vergoedingen, zoals o.a.

Sabam, moeten door de gebruiker zelf worden betaald. Roken is in alle lokalen verboden.6. Afrekening van het gebruik

De gebruiker zal de afrekening zelf ophalen bij de zaalverantwoordelijke op het

eerstvolgende bespreekuur volgend op de week of het weekend van het gebruik, tenzij

een andere regeling is afgesproken met het bestuur. Alle afrekeningen of facturen

moeten betaald worden binnen de maand na het gebruik.7. Afwijkingen of aanvullingen aan het reglement

Het bestuur van de vzw behoudt zich het recht voor de activiteiten te weigeren die niet in

overeenstemming zijn met de katholieke levenshouding en ethiek, of met haar

doelstellingen. Elke afwijking of aanvulling van dit huishoudelijke reglement zal door haar

beslist worden.

 

Tarieven

Parochiecentrum Belsele
Hof van Belsele 2
9111 BELSELE
tel. 0472 436845 (op woensdag van 18 tot 19).


Tarieven particulieren/bedrijven/clubs geldig vanaf 2 april 2015


Gebruik Parochiezaal


Zaal A (capaciteit 100p): 100,00 EUR per dag
Zaal B (capaciteit 70p): 90,00 EUR per dag
Keuken: 25,00 EUR per dag
Verwarming: 20,00 EUR per dag
Gebruik eet- en/of drinkservies: 0,15 EUR per persoon
Gebruik koffiezet/perculator : 7,00 EUR


Gebruik Sint-Andreasheem

 

10 EUR per dag voor 1 deel
Verwarming: 6,00 EUR
Het gebruik van de zaal en het heem geldt tot 1 uur. Na 1 uur is het gebruik alleen toegestaan
mits voorafgaande voorlegging van een nachtvergunning afgeleverd door het Stadsbestuur van
Sint-Niklaas


Prijslijst dranken


De prijslijst van de dranken is ter beschikking in de zaal en bij de zaalverantwoordelijke. Bij zelf
tappen geldt een vermindering van 0,20 EUR per consumptie.
Alleen de dranken die door het Parochiecentrum ter beschikking worden gesteld mogen
verbruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wijnen en schuimwijnen. Indien
wordt vastgesteld dat de gebruiker dranken schenkt die niet werden afgenomen van de vzw
Katholieke Maatschappelijke Werken, zonder voorafgaandelijke toelating van de
zaalverantwoordelijke, zal een schadevergoeding aangerekend worden evenredig met de
geleden schade, met een minimum van 50,00 EUR
Vanaf een verbruik van 125,00 EUR aan dranken krijgt de verbruiker een vermindering van
10,00 EUR op de betaalde huur.
Vanaf een verbruik van 250,00 EUR aan dranken krijgt de verbruiker een vermindering van
15,00 EUR op de betaalde huur.


Reglement en Algemene Voorwaarden
In aanvulling op wat voorafgaat is volgend reglement van toepassing.


1. Reservaties


Zaal of heem staan pas ter beschikking na reservering vooraf bij het bestuur.

 

Reservaties en zaalbesprekingen zijn mogelijk in het besprekingslokaaltje, Hof van Belsele 6, 9111 Belsele en dit alleen op woensdag van 18 tot 19 uur . U kunt ook telefoneren op het nummer 0472 43 68 45 alleen op woensdag van 18 tot 19 uur. Reserveren kan ook op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. . Om te kijken wanneer de A-zaal, B-zaal of het Heem vrij zijn kunt u de kalender bekijken op www.sintniklaaswest.be. Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


Bij reservering wordt een waarborg betaald van 500,00 EUR voor de zaal en 15,00 EUR voor het
heem. Bij opzeg van de zaal door de gebruiker minder dan 1 maand voor de gereserveerde
datum wordt 100,00 EUR annulatiekosten aangerekend.
Bij reservering wordt een reserveringsformulier ingevuld en ontvangt de gebruiker een bewijs
van betaling van het voorschot van de zaalverantwoordelijke. In afspraak met de
zaalverantwoordelijke kan de waarborg ook overgeschreven worden op rekening BE89 8002
1351 7185 van de vzw Katholieke Maatschappelijke werken, Hof van Belsele 2C, 9111 Belsele.
Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


2. Beschikbaarheid van de zaal


De gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de zaal pas vanaf 16 uur kan gebruikt
worden indien er op diezelfde dag een rouwmaaltijd wordt gehouden in de zaal.

 

3. Toestand en reiniging van de lokalen


De gebruikers moeten altijd vooraf de toestand van de gebouwen nagaan. Bij mogelijke
gebreken dienen zij onmiddellijk de zaalverantwoordelijke te verwittigen. De gebruikers dienen
de lokalen na gebruik proper en ordentelijk achter te laten. In principe zorgen de gebruikers zelf
voor de schoonmaak. Indien zij dit niet zelf doen, dienen zij vooraf met het bestuur contact op
te nemen voor akkoord. De kosten van de reiniging worden in dat geval aan de gebruiker
aangerekend. Elke toegebrachte schade aan het gebouw of zijn inhoud zal aan de verbruiker
worden aangerekend.


4. Verlichting en verwarming/ sluiting van de lokalen


De gebruikers moeten erop toezien dat na elk gebruik alle lichten gedoofd zijn en dat de
thermostaat van de verwarming is teruggedraaid. Tevens zullen zij de deuren en ramen van alle
gebruikte lokalen afsluiten. Alle kosten door nalatigheid op deze punten zullen aan de
gebruikers aangerekend worden.


5. Gebruik van de zaal


De gebruiker zal de gehuurde ruimte beheren als een goede huisvader. Lawaaihinder voor
buren en omwonenden is verboden. De gebruikers dienen zich te houden aan de voorschriften
over het respecteren van de nachtrust. Het gebruik van geluidsbronnen moet bij reservering
gemeld worden en is alleen toegestaan volgens de bepalingen van de “bijkomende
overeenkomst bij het gebruik van geluidsbronnen” die de gebruiker vooraf moet tekenen voor
akkoord. Versieringen mogen alleen aangebracht worden op de plaatsen en wijze aangeduid
door de zaalverantwoordelijke. De Billijke Vergoeding werd vooraf door de zaaluitbater globaal
betaald. Alle eventuele andere vergoedingen, zoals o.a. Sabam, moeten door de gebruiker zelf
worden betaald. Roken is verboden in alle lokalen verboden.


6. Afrekening van het gebruik


De gebruiker zal de afrekening zelf ophalen bij de zaalverantwoordelijke op het eerstvolgende
bespreekuur volgend op de week of het weekend van het gebruik, tenzij een andere regeling is
afgesproken met het de zaalverantwoordelijke. Alle afrekeningen of facturen moeten betaald
worden binnen de maand na het gebruik.


7. Afwijkingen of aanvullingen aan het reglement


Het bestuur van de vzw behoudt zich het recht voor de activiteiten te weigeren die niet in
overeenstemming zijn met de katholieke levenshouding en ethiek, of met haar doelstellingen.
Elke afwijking of aanvulling van dit huishoudelijke reglement zal door haar beslist worden.

 

zaalPuivelde

Volgende zaal is beschikbaar in Puivelde:

 

  • Parochiezaal (tot 80 personen) met kitchenette.

Reservatie en zaalbesprekingen:

Mvr. Maria De Kimpe

Tel. 0494 161 685

Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

 

Onze excuses momenteel is de kalender niet beschikbaar.

 

ZaalSinaai

Mogelijke zalen: 

  • conferentiezaal (tot 80 personen),
  • grote parochiezaal met ingerichte keuken (tot 120 personen),
  • bovenzaal met kleine keuken (tot 80 personen)

Reservatie en zaalbesprekingen: Ronny en Jeanine Selis-Corthals, Edgar Tinelstraat 65, 9112 Sinaai, Tel: 03 772 46 14

 

"Ons Heem" - Pastoor Van Ars

Heem interieur

 

Op 14 september 2014 werd "Ons Heem" feestelijk in gebruik genomen en het werd ook mogelijk voor andere verenigingen, bedrijven en particulieren om de zaal en de vergaderruimte te huren.

We stellen vast dat er hierdoor een zekere overbevraging is gekomen, onder meer omdat de aanvragen komen vanuit een wijde regio die veelal geen enkel raakvlak meer hebben met het sociaal leven in onze lokale gemeenschap. Het is niet aan ons om een inhoudelijke beoordeling te maken bij de verschillende aanvragen maar toch willen wij dat het gebruik van ons Heem dicht aanleunt bij de werking en leefwereld van onze lokale gemeenschap, zeg maar parochiale lokale gemeenschap. Daarom  willen we voortaan selectiever zijn bij het toekennen van een verhuring van het Heem aan derden, wat feesten betreft.

Het criterium om het Heem al dan niet te verhuren zal de verankering in de parochie- en wijkgemeenschap zijn en elke aanvraag zal door de raad van bestuur individueel beoordeeld worden. Bedoeling is dat de verhuring van het Heem aan een persoon moet gebeuren met een ‘gekende’ en duidelijke identiteit en die binding heeft met onze lokale gemeenschap.

 

Je kan hier het Huishoudelijk Reglement bekijken, en hier de Gebruiksovereenkomst  Reserveren kan via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. aan de hand van de gebruiksovereenkomst.

 

 

 

 

Meer info op: Facebook

 

Documenten:

Huishoudelijk Reglement

Gebruiksovereenkomst

 

How to add icons to the title of the module

Choose any icon from Font Awesome and insert the name of the icon in the HEADER CLASS field in the Advanced tab of the module. If you do not want to use any icon for the title of the module, then simply leave the Header Class field blank.

FavThemes tutorial for module title icons

How to add icons to buttons

To use the Font Awesome icons with the button styles, insert the following code into your text editor:

Download

<a class="favth-btn" href="#"> 
<i class="fas fa-download"></i>
Download
</a>

How to add icons inside articles and modules

To use any Font Awesome icon inside the articles or custom type HTML Joomla! modules, insert the following code into your text editor:

<i class="fas(or far/fab) fa-name"></i>