Onder “liturgie” verstaan wij de verschillende vieringen die plaatsvinden in de kerk-gebouwen:

Regelmatige eucharistievieringen, doopsel, vormsel, verzoeningsviering en huwelijk kan je terugvinden in de rubriek “Sacramenten”

Onderstaande vieringen (uitvaart en eerste communie) werden niet opgenomen in deze rubriek:

Uitvaart

Het leven van het Komend Rijk

Vanuit het geloof zal een christen eenmaal zijn aardse leven vol vertrouwen uit handen geven, in het besef dat God “het leven niet van ons afneemt maar het nieuw maakt… en dat, als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, Jezus al een plaats bereid heeft in Gods huis om daar voorgoed te wonen” (Prefatie van de overledenen)

Bij het overlijden van een familielid neem je, voor een kerkelijke begrafenis, contact op met de pastoor, om o.a. datum en uur van de uitvaartliturgie vast te leggen. Dit gebeurt meestal via de begrafenisondernemer die ook allerlei praktische en concrete zaken regelt.

In overleg wordt gestreefd naar een stijl- en sfeervolle dienst, met respect voor de eigenheid van de overledene en diens familie.

Een kruisje met de naam van de overledene wordt na de dienst aan het gebedsbord aangebracht. In de gebedswake van Allerheiligen wordt dit kruisje aan de familie meegegeven. De familie van de overledene wordt hiervoor persoonlijk aangeschreven.

Op verzoek van de familie is er mogelijkheid voor een dodenwake de avond voor de uitvaartdienst.

Ieder derde weekend van de maand houden we voor de overledenen van de voorbije maand een namis in de eucharistieviering. De familieleden worden hiervoor uitgenodigd.

 

Eerste communie

Mee in de grote kring

Het feest van de Eerste Communie is een heuglijke dag. Vanaf dan kan het kind ten volle deelnemen aan de viering van de eucharistie.

De leerkrachten leren aan de kinderen hoe de eucharistieviering is opgebouwd en welke de voornaamste gebeden zijn. Om de voorbereiding op de eucharistieviering zo goed mogelijk te verzorgen, is er een fijne samenwerking nodig tussen de ouders, de school en de parochie.

 

Planning vormsel en eerste communie voor het komende jaar: zie bij sacramenten  onderaan bij eucharistie

 

 

Sint-Andreas en Ghislenus, Belsele

De voorbereiding van de kinderen gebeurt op school. Ouders worden uitgenodigd voor een algemene vergadering en twee voorbereidende vieringen. Info over de eerste communie in Belsele: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Sint Job

Elk jaar wordt een voorlichtingsvergadering gegeven aan de betrokken ouders.

De Eerste Communie wordt in de Sint-Jobkerk gevierd op een zaterdag in de maand mei.

 

Sint Catharina, Sinaai
Elk jaar organiseert de school een voorlichtingsavond voor de ouders van een eerste communicant. De datum waarop de viering doorgaat, kan u bekomen in de pastorij of in de school. De datum kan verschillen afhankelijk van de school waar uw kind les volgt.

 

Pastoor Van Ars, Belsele

De school van De Fontein heeft haar eerste communieviering in deze kerk. Deze viering vindt gewoonlijk plaats in de meimaand. Meer gegevens kan u krijgen via de school.