Get Adobe Flash player

priesterschap

Wie zich geroepen voelt om zijn leven te wijden in dienst aan de Heer kan contact opnemen met de pastoor of met het bisdom voor verdere informatie.

Naast het priesterschap zijn er ook andere vormen van dienstbaarheid in de Kerk: pastorale helper /werker, diaken worden, meewerken als vrijwilliger in de parochie.