Get Adobe Flash player

Tarieven

Parochiecentrum Belsele
Hof van Belsele 2
9111 BELSELE
tel. 0472 436845 (op woensdag van 18 tot 19).


Tarieven particulieren/bedrijven/clubs geldig vanaf 2 april 2015


Gebruik Parochiezaal


Zaal A (capaciteit 100p): 100,00 EUR per dag
Zaal B (capaciteit 70p): 90,00 EUR per dag
Keuken: 25,00 EUR per dag
Verwarming: 20,00 EUR per dag
Gebruik eet- en/of drinkservies: 0,15 EUR per persoon
Gebruik koffiezet/perculator : 7,00 EUR


Gebruik Sint-Andreasheem

 

10 EUR per dag voor 1 deel
Verwarming: 6,00 EUR
Het gebruik van de zaal en het heem geldt tot 1 uur. Na 1 uur is het gebruik alleen toegestaan
mits voorafgaande voorlegging van een nachtvergunning afgeleverd door het Stadsbestuur van
Sint-Niklaas


Prijslijst dranken


De prijslijst van de dranken is ter beschikking in de zaal en bij de zaalverantwoordelijke. Bij zelf
tappen geldt een vermindering van 0,20 EUR per consumptie.
Alleen de dranken die door het Parochiecentrum ter beschikking worden gesteld mogen
verbruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wijnen en schuimwijnen. Indien
wordt vastgesteld dat de gebruiker dranken schenkt die niet werden afgenomen van de vzw
Katholieke Maatschappelijke Werken, zonder voorafgaandelijke toelating van de
zaalverantwoordelijke, zal een schadevergoeding aangerekend worden evenredig met de
geleden schade, met een minimum van 50,00 EUR
Vanaf een verbruik van 125,00 EUR aan dranken krijgt de verbruiker een vermindering van
10,00 EUR op de betaalde huur.
Vanaf een verbruik van 250,00 EUR aan dranken krijgt de verbruiker een vermindering van
15,00 EUR op de betaalde huur.


Reglement en Algemene Voorwaarden
In aanvulling op wat voorafgaat is volgend reglement van toepassing.


1. Reservaties


Zaal of heem staan pas ter beschikking na reservering vooraf bij het bestuur.

 

Reservaties en zaalbesprekingen zijn mogelijk in het besprekingslokaaltje, Hof van Belsele 6, 9111 Belsele en dit alleen op woensdag van 18 tot 19 uur . U kunt ook telefoneren op het nummer 0472 43 68 45 alleen op woensdag van 18 tot 19 uur. Reserveren kan ook op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om te kijken wanneer de A-zaal, B-zaal of het Heem vrij zijn kunt u de kalender bekijken op www.sintniklaaswest.be. Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


Bij reservering wordt een waarborg betaald van 500,00 EUR voor de zaal en 15,00 EUR voor het
heem. Bij opzeg van de zaal door de gebruiker minder dan 1 maand voor de gereserveerde
datum wordt 100,00 EUR annulatiekosten aangerekend.
Bij reservering wordt een reserveringsformulier ingevuld en ontvangt de gebruiker een bewijs
van betaling van het voorschot van de zaalverantwoordelijke. In afspraak met de
zaalverantwoordelijke kan de waarborg ook overgeschreven worden op rekening BE89 8002
1351 7185 van de vzw Katholieke Maatschappelijke werken, Hof van Belsele 2C, 9111 Belsele.
Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


2. Beschikbaarheid van de zaal


De gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de zaal pas vanaf 16 uur kan gebruikt
worden indien er op diezelfde dag een rouwmaaltijd wordt gehouden in de zaal.

 

3. Toestand en reiniging van de lokalen


De gebruikers moeten altijd vooraf de toestand van de gebouwen nagaan. Bij mogelijke
gebreken dienen zij onmiddellijk de zaalverantwoordelijke te verwittigen. De gebruikers dienen
de lokalen na gebruik proper en ordentelijk achter te laten. In principe zorgen de gebruikers zelf
voor de schoonmaak. Indien zij dit niet zelf doen, dienen zij vooraf met het bestuur contact op
te nemen voor akkoord. De kosten van de reiniging worden in dat geval aan de gebruiker
aangerekend. Elke toegebrachte schade aan het gebouw of zijn inhoud zal aan de verbruiker
worden aangerekend.


4. Verlichting en verwarming/ sluiting van de lokalen


De gebruikers moeten erop toezien dat na elk gebruik alle lichten gedoofd zijn en dat de
thermostaat van de verwarming is teruggedraaid. Tevens zullen zij de deuren en ramen van alle
gebruikte lokalen afsluiten. Alle kosten door nalatigheid op deze punten zullen aan de
gebruikers aangerekend worden.


5. Gebruik van de zaal


De gebruiker zal de gehuurde ruimte beheren als een goede huisvader. Lawaaihinder voor
buren en omwonenden is verboden. De gebruikers dienen zich te houden aan de voorschriften
over het respecteren van de nachtrust. Het gebruik van geluidsbronnen moet bij reservering
gemeld worden en is alleen toegestaan volgens de bepalingen van de “bijkomende
overeenkomst bij het gebruik van geluidsbronnen” die de gebruiker vooraf moet tekenen voor
akkoord. Versieringen mogen alleen aangebracht worden op de plaatsen en wijze aangeduid
door de zaalverantwoordelijke. De Billijke Vergoeding werd vooraf door de zaaluitbater globaal
betaald. Alle eventuele andere vergoedingen, zoals o.a. Sabam, moeten door de gebruiker zelf
worden betaald. Roken is verboden in alle lokalen verboden.


6. Afrekening van het gebruik


De gebruiker zal de afrekening zelf ophalen bij de zaalverantwoordelijke op het eerstvolgende
bespreekuur volgend op de week of het weekend van het gebruik, tenzij een andere regeling is
afgesproken met het de zaalverantwoordelijke. Alle afrekeningen of facturen moeten betaald
worden binnen de maand na het gebruik.


7. Afwijkingen of aanvullingen aan het reglement


Het bestuur van de vzw behoudt zich het recht voor de activiteiten te weigeren die niet in
overeenstemming zijn met de katholieke levenshouding en ethiek, of met haar doelstellingen.
Elke afwijking of aanvulling van dit huishoudelijke reglement zal door haar beslist worden.