Get Adobe Flash player

Reglement en Algemene Voorwaarden

In aanvulling op wat voorafgaat is volgend reglement van toepassing.

1. Reservaties

Zaal of heem staan pas ter beschikking na reservering vooraf bij het bestuur.

 

Reservaties en zaalbesprekingen zijn mogelijk in het besprekingslokaaltje,
Hof van Belsele 6, 9111 Belsele en dit alleen op woensdag van 18 tot 19 uur.
U kunt ook telefoneren op het nummer 0472 43 68 45 alleen op woensdag van 18 tot 19 uur.
Reserveren kan ook op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Om te kijken wanneer de A-zaal, B-zaal of het Heem vrij zijn kunt u de kalender bekijken op www.sintniklaaswest.be.
Afhalen en terugbrengen van de sleutels bij Wim Knapen, Belseledorp 81.


Bij reservering wordt een waarborg betaald van 500,00 EUR voor de zaal en 15,00 EUR

voor het heem. Bij opzeg van de zaal door de gebruiker minder dan 1 maand voor de

gereserveerde datum wordt 100,00 EUR annulatiekosten aangerekend.

Bij reservering wordt een reserveringsformulier ingevuld en ontvangt de gebruiker een

bewijs van betaling van het voorschot van de zaalverantwoordelijke. In afspraak met de

zaalverantwoordelijke kan de waarborg ook overgeschreven worden op rekening BE89

8002 1351 7185 van de vzw Katholieke Maatschappelijke werken, Hof van Belsele 2C,  9111 Belsele.2. Beschikbaarheid van de zaal

De gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de zaal pas vanaf 16 uur kan

gebruikt worden indien er op diezelfde dag een rouwmaaltijd wordt gehouden in de zaal.3. Toestand en reiniging van de lokalen

De gebruikers moeten altijd vooraf de toestand van de gebouwen nagaan. Bij mogelijke

gebreken dienen zij onmiddellijk het bestuur te verwittigen. De gebruikers dienen de

lokalen na gebruik proper en ordentelijk achter te laten. In principe zorgen de gebruikers

zelf voor de schoonmaak. Indien zij dit niet zelf doen, dienen zij vooraf met het bestuur

contact op te nemen voor akkoord. De kosten van de reiniging worden in dat geval aan

de gebruiker aangerekend. Elke toegebrachte schade aan het gebouw of zijn inhoud zal

aan de verbruiker worden aangerekend.4. Verlichting en verwarming/ sluiting van de lokalen

De gebruikers moeten erop toezien dat na elk gebruik alle lichten gedoofd zijn en dat de

thermostaat van de verwarming is teruggedraaid. Tevens zullen zij de deuren en ramen

van alle gebruikte lokalen afsluiten. Alle kosten door nalatigheid op deze punten zullen

aan de gebruikers aangerekend worden.

 


5. Gebruik van de zaal

De gebruiker zal de gehuurde ruimte beheren als een goede huisvader. Lawaaihinder

voor buren en omwonenden is verboden. De gebruikers dienen zich te houden aan de

voorschriften over het respecteren van de nachtrust. Het gebruik van geluidsbronnen

moet bij reservering gemeld worden en is alleen toegestaan volgens de bepalingen van

de “bijkomende overeenkomst bij het gebruik van geluidsbronnen” die de gebruiker

vooraf moet tekenen voor akkoord. Versieringen mogen alleen aangebracht worden op

de plaatsen en wijze aangeduid door het bestuur. De Billijke Vergoeding werd vooraf

door de zaaluitbater globaal betaald. Alle eventuele andere vergoedingen, zoals o.a.

Sabam, moeten door de gebruiker zelf worden betaald. Roken is in alle lokalen verboden.6. Afrekening van het gebruik

De gebruiker zal de afrekening zelf ophalen bij de zaalverantwoordelijke op het

eerstvolgende bespreekuur volgend op de week of het weekend van het gebruik, tenzij

een andere regeling is afgesproken met het bestuur. Alle afrekeningen of facturen

moeten betaald worden binnen de maand na het gebruik.7. Afwijkingen of aanvullingen aan het reglement

Het bestuur van de vzw behoudt zich het recht voor de activiteiten te weigeren die niet in

overeenstemming zijn met de katholieke levenshouding en ethiek, of met haar

doelstellingen. Elke afwijking of aanvulling van dit huishoudelijke reglement zal door haar

beslist worden.