Wie zich geroepen voelt  tot het priesterschap of het diaconaat kan contact opnemen met de pastoor of  het bisdom voor verdere informatie.

Wie een andere vorm van dienstbaarheid zoals catechist, lector, misdienaar, pastorale helper /werker, .....,  wil opnemen in de Kerk of de geloofsgemeenschap kan contact opnemen met de pastoor of een plaatselijke medewerker.