JE KIND LATEN DOPEN

“Jij bent een levend wonder geboren uit Gods hand en uit onze liefde!
Eens was jij een eindeloos verlangen, een verre hoop, een voltooide wens
Jij was een droom van geven en ontvangen, geheim van eenheid tussen God en Mens".


De doop van een kind in een christelijk gezin is niet zomaar een viering van de geboorte: men viert de opneming van het kind in de christelijke gemeenschap.

 

Wat is dopen?

In het doopsel geeft God ons Zijn 'ja'. "Ja, jou aanvaard ik als mijn kind, jij mag op Mij rekenen' De ouders, de peter en meter zeggen ook 'ja': we willen ons kindje begeleiden in zijn tocht door het leven, naar het voorbeeld van Jezus. Ook familie, vrienden en de hele kerkgemeenschap zegt 'ja', want voor de groei van christelijk leven is de geloofsgemeenschap onontbeerlijk.

Bij het doopsel wordt het kind opgenomen in de christelijke gemeenschap. De eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn, is het gezin: de doop een kind is bij uitstek een familiegebeuren.

Maar een gezin staat niet alleen. Alle families samen vormen de christelijke gemeenschap. Het gemeenschapskarakter van de doop komt het sterkst naar voren in de gemeenschappelijke doopvieringen, waar meerdere kinderen en familie aanwezig zijn.

Om die verbondenheid met de gemeenschap te ervaren en te tonen, kiezen wij in onze parochies voor gezamenlijke doopvieringen. Dit betekent meerdere kinderen ( maximum 4) in één doopviering gedoopt worden.

 

Hoe gaan wij te werk?

 Ga naar de site van de ' Parochie in Sint-Niklaas':


https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/doopsel-van-babys-peuters-en-kleuters

Lees daar de nodige info,  klik er op de folders voor mogelijke data.

Vul daar het digitale formulier en de privacy-verklaring in.
Stuur een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
met de melding dat je het doopformulier invulde (Gelieve hierbij de naam van de dopeling en datum van het doopsel door te geven)
en doe dit bij voorkeur minstens  2 maand voor de gewenste doopdatum.

Een doopcatecheet zal daarna met jullie contact opnemen. Hij of zij komt dan vooral even kennismaken, een paar praktische zaken regelen en afspraken maken voor de gezamenlijke voorbereiding van de viering.

De ouders van de kindjes die gedoopt worden in dezelfde viering worden gezamelijk uitgenodigd voor een info- en catechesemoment (voorbereiding). Op deze manier leren zij elkaar kennen. Daarna bereiden wij samen de viering voor.

De parochie beschikt over een eigen standaard doopboekje. Tijdens de gezamenlijke voorbereiding is er ruimte voor eigen inbreng. Je kan het boekje daarna nog personaliseren.

Het toedienen van het doopsel gebeurt in een gemeenschappelijke doopviering. Indien de familie het wenst, kan het doopsel worden toegediend tijdens eucharistievieringen op zondag of bij kerkelijke feesten (vb. Pasen) Dit wordt dan heel duidelijk en vooral tijdig aangevraagd.

Alle dopelingen van het voorbije jaar worden met hun familie uitgenodigd voor een sfeervolle Lichtmisviering met kinderzegen. Deze viering krijgt een feestelijke omkadering. Je krijgt ook het aandenken aan het doopsel van je kind dan mee naar huis.

* Voor de kinderen die wensen  gedoopt te worden in voorbereiding op de eerste communie is er een apart traject van doopvoorbereiding. Deze wordt georganiseerd in Sint-Niklaas. Na aanmelding voor de eerste communie wordt je met de medewerkers in contact gebracht.

* Wens je als volwassen gedoopt te worden, neem dan contact op met E.H. Deken Raf Vermeulen: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.