"Eucharistie" is een Grieks woord en betekent dankzegging.

En inderdaad, op een heel bijzondere manier staat de christen dankbaar in het leven. Daarom is het goed dat christenen op zondag een familiereünie houden, onder de vorm van een eucharistieviering. Hiermee beantwoorden we de opdracht van de Heer Jezus: "Doe dit om mij te gedenken". Wij voeden er ons geloofsleven mee, danken de Heer en betekenen voor de anderen en voor de gemeenschap een versterking van de christelijke geloofskeuze.
We besteden aan deze vieringen heel wat zorg. Ons kerkgebouw is een waardige ruimte voor liturgische vieringen. Het wordt bovendien volgens de liturgische tijden versierd. Een aantal mensen staat in voor een vlot en stijlvol verloop van de liturgische vieringen: acolieten, lectoren en communiedelers, bereidwillige handen bij collecte, organist, ...
De vieringen van de hoogdagen worden extra verzorgd, opgeluisterd door een koor.

Liturgie wordt niet alleen door de priester gevierd. Het is normaal dat de gemeenschap bij dit gebeuren betrokken wordt. Dit uit zich in het meezingen, meebidden van de aanwezigen en het uitoefenen van een aantal diensten zoals zangkoor, lectoren, misdienaars, collectanten, kinderwoorddienst enz.

Er wordt eucharistie gevierd tijdens het weekend in onze kerken op volgende momenten:

Op zaterdag om 17 uur: Sint-Job, Puivelde.
Op zondag om 09.00 uur: Sint-Andreas en Ghislenus, Belsele.
Op zondag om 10.30 uur: Sint-Catharina, Sinaai.
Op zondag om 10.30 uur: Pastoor Van Ars, Belsele.

Occasioneel worden eucharistievieringen vervangen door gebedsvieringen. We delen dit mee via ‘info en kalender’.
Bijzonderheden in verband met vieringen worden via dezelfde pagina meegedeeld.

Op weekdagen:
Woensdag om 19 uur: (van 1 mei tot en met 8 september) aan de Boskapel in Puivelde

Voor het aanvragen van een misintentie kan u terecht bij de pastoor, in het parochiesecretariaat of voor of na vieringen in de kerk.
Om vermeld te worden in het parochieblad dienen de aanvragen drie weken voor de gewenste datum binnen te zijn.
Mensen die het huis niet uit kunnen en ter gelegenheid van de hoogdagen de Communie wensen te ontvangen, mogen daartoe een seintje  geven aan de pastoor of een medewerker.