Afscheid nemen op een christelijke manier kan in onze parochie na afspraak met de pastoor. (03.219.87.45)

We geven de gelovige uit handen, dankbaar om het mooie dat wij met hem of haar hebben mogen meemaken.
We spreken tegenover God onze pijn en ons verdriet uit
om het verlies van een dierbaar persoon.
Toch is dit alles een hoopvol gebeuren.
We weten immers dat God nog toekomst schenkt
over de grenzen van de dood heen en dat de mens zelf
tijdens zijn aardse leven de richting bepaalt van dit leven.

Tijdens het derde weekend van de maand wordt in de mis speciaal gebeden voor al de overledenen van de voorbije maand..

Ter gelegenheid van Allerzielen (2 november) is er een herdenking voor de overledenen van het voorbije jaar waarvoor de families uitgenodigd worden.
Het gedachteniskruisje wordt dan overhandigd.

Op kermismaandag is er een viering voor de overledenen van de plaatselijke geloofsgemeenschap waarin de overledenen van het voorbije jaar herdacht worden.

In het parochiecentrum bestaat de mogelijkheid om rouwmaaltijden te houden. Gelieve daartoe contact op de nemen met de verantwoordelijken zie rubriek 'parochielokalen'.