Gevormd worden: het betekent heel wat.

Alle vijfdeklassers van de Basisscholen krijgen in de maand mei een uitnodiging voor een info-avond informatie rond het vormsel.

Enkele citaten uit het Geloofsboek van onze bisschoppen:

"Het kind wordt - na zijn doopsel, na zijn eerste communie en gedurende zijn ganse kinderleven - herhaaldelijk uitgenodigd zijn geloof te belijden. Nu spreken de vormelingen meer bewust hun geloofsbelijdenis uit. Daarmee beamen zij het geloof van de Kerk, waarin zij vroeger gedoopt werden " (Geloofsboek, p. 106)
"Is het doopsel het sacrament van Pasen, dan is het vormsel het sacrament van Pinksteren. Op die dag drijft de Geest de apostelen naar buiten. Zo ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in een missionaire kerk op zich te nemen. Vormen komt van vromen: sterk en krachtig maken om deel te nemen aan de zending van Christus.
Zoals de catechisten hen hebben voorgeleefd bij de voorbereiding op het vormsel, zo zullen zij nu op hun beurt mensen rond Christus moeten samenbrengen en een kerkgemeenschap opbouwen." (Geloofsboek, p. 107)

Kiezen voor het vormsel is voor een jeugdige een belangrijke en zelfbewuste stap. Bij je doopsel wordt er voor jou gekozen; nu doe je het – grotendeels – zelf. Het besluit om in het spoor van Christus te treden, is een engagement dat je zelf waar moet maken. Daarom begeleidt een team van catechisten de vormelingen op weg naar het vormsel.

Samengevat zou je kunnen zeggen: gevormd worden betekent dat je de kracht van de H. Geest wil vragen omdat je beslist om als jongere de weg van Jezus te volgen.

In onze parochie worden jongeren over het algemeen gevormd rond de leeftijd van 12 jaar (zesde leerjaar).

Zij volgen hiertoe een voorbereidingstijd van 1 jaar.

Om toegelaten te worden tot de vormselvoorbereiding is het nodig gedoopt te zijn en katholieke godsdienst te volgen op school

Klik hier voor info en aanmelding

 

Contacten per kerkplek:

Sint Andreas en Ghislenus, Belsele

Karin Aps:  GSM 0498 269 506  of  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Sint Catharina, Sinaai

Charlotte Lambrechts: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Sint Job, Puivelde

Herman Wilssens: 03 776 68 12  of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Pastoor Van Ars, Belsele

Marita Dujardin: 0474 71 51 21  of  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.