No module Published on Offcanvas position

Meewerken in de kerk

 In onze geloofsgemeenschap zijn er een hele waaier aan taken te vervullen.
 Sommige kunnen gebeuren als vrijwilliger, andere in dienstverband.


 Wie een of andere vorm van dienstbaarheid zoals catechist, lector, misdienaar, pastorale helper /werker, .....,  wil opnemen in de Kerk of de geloofsgemeenschap
 kan contact opnemen met de priester of een plaatselijke medewerker.
 Wie zich geroepen voelt  tot het priesterschap of het diaconaat kan contact opnemen met E.H. Deken of  het bisdom voor verdere informatie.