No module Published on Offcanvas position

Eucharistie

We komen op zaterdagavond of zondag samen om eucharistie te vieren.Eucharistievieringen 0
Dit in navolging van de oproep van Jezus op het laatste avondmaal met zijn apostelen.

Af en toe komen we ook gewoon samen in gebed. Dit kan een bewuste keuze zijn of omdat er geen priester beschikbaar is.

We kunnen ook samenkomen in een woorddienst met communie. 

Om te zien waar er eucharistie is en waar er een gebedsviering is of een woorddienst met communie, kan u de kalender raadplegen.

Eerste Communie

communieBij de eerste communie gaan kinderen voor de eerste keer volledig deelnemen aan de eucharistie.
Normaal gebeurt dit in het eerste leerjaar in onze kerkplekken.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen via de school een folder mee met de info om online in te schrijven
voor de eerste communie van 2025 via de website www.parochiesintniklaas.be

 

Planning voor 2025

Zaterdag 10 mei: Sint -Lutgart  Belsele om 09 uur in de Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele.
                            De Ritsheuvel Puivelde om 10 uur in de Sint-Jobkerk te Puivelde.
                            Gavertje Vier  Belsele om 11 uur in de Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele .
Zaterdag 24 mei: Tinelschool Sinaai (in de voormiddag) in de Sint-Catharinakerk te Sinaai.
Donderdag 29 mei: De Zwaan Sinaai om 13:30 uur in de Sint-Catharinakerk te Sinaai.

Andere data: ouderavond, voorbereidende vieringen, communietocht, uur van de viering zullen definitief meegedeeld worden tegen de herfstvakantie.