No module Published on Offcanvas position

Eucharistie

We komen op zaterdagavond of zondag samen om eucharistie te vieren.Eucharistievieringen 0
Dit in navolging van de oproep van Jezus op het laatste avondmaal met zijn apostelen.

Af en toe komen we ook gewoon samen in gebed. Dit kan een bewuste keuze zijn of omdat er geen priester beschikbaar is.

We kunnen ook samenkomen in een woorddienst met communie. 

Om te zien waar er eucharistie is en waar er een gebedsviering is of een woorddienst met communie, kan u de kalender raadplegen.

Eerste Communie

communieBij de eerste communie gaan kinderen voor de eerste keer volledig deelnemen aan de eucharistie.
Normaal gebeurt dit in het eerste leerjaar in onze kerkplekken.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen via de school een folder mee met de info om online in te schrijven
voor de eerste communie van 2024 via de website www.parochiesintniklaas.be

Planning voor 2024  (uur wordt later meegedeeld)

Zaterdag 27 april: De Ritsheuvel in Sint-Job Puivelde.
Zaterdag 4 mei: Sint-Lutgart en Gavertje Vier in de Sint-Andreas- en Ghislenuskerk te Belsele
Zaterdag 25 mei:  Sint-Catharinascholen Tinel in de Sint-Catharinakerk te Sinaai.
School De Zwaan heeft geen eerste communie in 2024.